XXX-lecie szkoły  Historia Szkoły  Absolwenci 2007  Kontakt  Baza noclegowa  Aktualności  Ustrzyki Dolne  Prace uczniów 

Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2012


Zobacz wszystkie galerie


nowy
Sztandar Szkołyzapisy do
Gimnazjum nr 2Szkolna Platforma
Edukacyjna

Szkolna Platforma Edukacyjna


Program stypendialny Solidarni


Ważne informacje dotyczące grypy!


Zagłosuj
na naszą stronę!!!

Zagłosuj, jeśli podoba Ci się nasz serwis! Strona zgłoszona do konkursu Eduseeka!Zachowajmy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów


Program popularyzacji fizyki


Informacja dotycząca jubileuszu XXX-lecia szkoły!


Nasza Szkoła


Numeryczna prognoza pogody dla naszego miasta


Program: Zachowaj trzeźwy umysł>> OMNIBUS MATEMATYCZNY '2012 <<


  - wyniki finału konkursu - szkoła podstawowa - kl. 1-3 - zobacz

  - wyniki finału konkursu - szkoła podstawowa - kl. 4-6 - zobacz

  - wyniki finału konkursu - gimnazjum - kl. 1-3 - zobacz


  - informacja po finale konkursu - klasy 1-3 Szkoły Podstawowej - zobacz

  - informacja po finale konkursu - klasy 4-6 Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum - zobacz


  - informacja o podsumowaniu konkursu - zobacz

  - fotorelacja z podsumowania konkursu - zobacz


  - test finału - szkoła podstawowa - kl. 1 - zobacz

  - test finału - szkoła podstawowa - kl. 2 - zobacz

  - test finału - szkoła podstawowa - kl. 3 - zobacz

  - test finału - szkoła podstawowa - kl. 4 - zobacz

  - test finału - szkoła podstawowa - kl. 5 - zobacz

  - test finału - szkoła podstawowa - kl. 6 - zobacz

  - test finału - gimnazjum - kl. I - zobacz

  - test finału - gimnazjum - kl. II - zobacz

  - test finału - gimnazjum - kl. III - zobacz


REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
"OMNIBUS MATEMATYCZNY '2012"
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
pod honorowym patronatem
Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Konkurs trwa od 13 lutego do 20 kwietnia 2012 r.

 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • Konkurs ma charakter indywidualny. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa podkarpackiego.
 • Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nauczycieli - opiekunów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bassal@poczta.onet.pl
 • Pierwszy etap Konkursu, który trwać będzie w dniach 13 lutego - 8 kwietnia 2012 r. polega na rozwiązaniu zestawów zadań zamieszczonych co dwa tygodnie na stronie internetowej konkursu.
 • Uczniowie biorący udział w Konkursie, rozwiązują wyłącznie zadania dla swojej kategorii wiekowej. Obowiązuje następujący podział na kategorie:
  • uczniowie klas 1 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas 2 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas 3 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas 4 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas 5 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas 6 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas I gimnazjum,
  • uczniowie klas II gimnazjum,
  • uczniowie klas III gimnazjum,
 • Rozwiązania zadań można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane adresy: uczniowie klas 1 SP - agrotur_bieszczady@wp.pl, uczniowie klas 2 SP - niedospial.ala@interia.pl, uczniowie klas 3 SP - gstaniszewska@wp.pl, uczniowie klas 4 SP - baszal@poczta.fm, uczniowie klas 5 i 6 SP - wiolka1987@interia.pl, uczniowie klas I i II Gimnazjum - bassal@poczta.onet.pl, uczniowie klas III Gimnazjum - kot.aga@op.pl lub pocztą zwykłą na adres: Zespół Szkół Publicznych nr 2, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem: "Omnibus matematyczny 2012".
 • Na rozwiązanie każdego zestawu zadań, uczestnicy mają dwa tygodnie - od momentu ukazania się danego zestawu na internetowej stronie konkursu.
 • Rozwiązania, które wpłyną po wyznaczonym dla każdego zestawu terminie, nie będą uwzględniane w końcowej klasyfikacji.
 • Do finałowego etapu Konkursu zaproszonych zostanie co najmniej 5 uczniów z każdej kategorii, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w Pierwszym etapie Konkursu.
 • Etap finałowy, który dla wszystkich zaproszonych uczniów będzie miał charakter testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych, odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych w dniu 20 kwietnia 2012 r.
 • Każdy uczestnik Konkursu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 • Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby konkursu "Omnibus matematyczny 2012". Dotyczy to zarówno zgłaszających się uczniów, jak i nauczycieli - opiekunów zgłoszonych uczestników. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Zgodnie z Ustawą o ochrone danych osobowych uczestnikom Konkursu oraz nauczycielom - opiekunom zgłoszonych uczestników przysługuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników konkursu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Konkursu.
 • Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi książkami, grami i programami komputerowymi ufundowanymi przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
Siłownia
AKTUALNY PLAN LEKCJI
Plan dla uczniów
Plan dla nauczycieli
PODRĘCZNIKI - 12/13
Podręczniki - SP - kl. 0
Podręczniki - SP - kl. I
Podręczniki - SP - kl. II
Podręczniki - SP - kl. III
Podręczniki - SP - kl. IV
Podręczniki - SP - kl. V
Podręczniki - SP - kl. VI
Podręczniki - Gimn. - kl. I
Podręczniki - Gimn. - kl. II
Podręczniki - Gimn. - kl. III
SPOŁECZNO|Ć SZKOLNA
Wykaz klas
Szkoły Podstawowej nr 2
Wykaz klas
Gimnazjum nr 2
Nasi nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
AKTUALNE
DOKUMENTY SZKOLNE
Dokumenty 2011/12
Zarz?dzenia 2011/12
WAŻNE I CIEKAWE
Najlepsi: 2011/12
Najlepsi: 2011/12 (półrocze)
Najlepsi: 2010/11
Najlepsi: 2010/11 (półrocze)
Najlepsi: 2009/10
Najlepsi: 2009/10 (półrocze)
Najlepsi: 2008/09
Najlepsi: 2008/09 (półrocze)
Najlepsi: 2007/08
Najlepsi: 2007/08 (półrocze)
Najlepsi: 2006/07
Kontakt ze szkoł?
Baza noclegowa
Plan uroczysto?ci szkolnych 2011/12
Kalendarz szkoły 2011/12
DLA RODZICÓW
Prawa i obowi?zki
RADA RODZICÓW
Skład Rady Rodziców
Dokumenty Rady Rodziców
Podziękowanie za nowy Sztandar
OGŁOSZENIA
Aktualne przetargi
Zakończone przetargi
SPORT W SZKOLE
Sukcesy sportowe
Mistrzowie sportu
Rekordy szkoły: SP
Rekordy szkoły: Gimnazjum
Obozy sportowe
PO LEKCJACH
Szkolne Koło PCK
Zajęcia pozalekcyjne
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny
Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody

XXX-lecie szkoły   Historia Szkoły   Absolwenci 2007   Kontakt   Baza noclegowa   Aktualności   Ustrzyki Dolne   Prace uczniów